Hỗ trợ doanh nghiệp dệt may, da giày đáp ứng yêu cầu an toàn công trình nhà máy

Sáng ngày 8/6/2019, tại Hà Nội, Tổ chức sáng kiến thương mại bền vững (IDH) và Hiệp hội dệt may Việt Nam (VITAS) đã tổ chức lễ khởi động “Chương trình an toàn công trình nhà máy dệt may và da giày (LABS) tại Việt Nam“ để hỗ trợ các nhà máy đạt được yêu …

May công nghiệp có thuộc nghề nặng nhọc, độc hại không?

Bà Trần Thị Trang (TP. Hà Nội) sinh tháng 10/1963, làm công nhân đo đếm vải, trải vải từ tháng 6/1994 đến nay. Bà Trang hỏi, những người làm việc trong ngành may, dệt và một số ngành đặc thù như giầy, mộc, mũ nhựa có được tính là ngành nặng nhọc, độc hại khi …